English Polski
Logo Dom Polski Wschodniej

Biuletyn newsletter

Najnowsze informacje na Twojej skrzynce e-mail

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych Mapa strony mapa strony

Szukaj w serwisie

Kontakt Drukuj Dom Polski Wschodniej w Brukseli
This content requires Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled.
Built on Flash Panorama Player.

Główne
MENU


III Dni Partnerstwa Wschodniego

 

ENGLISH

For several years, the East Poland House in Brussels, which is a joint representation of five East Poland regions, has played an extremely important role on an interregional level, particularly as far as promoting the idea of the Eastern Partnership is concerned. Moreover, it was also the host and organiser of many sessions, workshops and conferences related to this initiative.

The East Poland House in Brussels is going to continue its activities in this respect and thus is going to organise the third edition of the “Eastern Partnership Days”. They are to be held November 8 – 10, 2016 in Brussels. A range of political, social and artistic events are to take place as part of the Conference.

The aim of the third edition of the “Eastern Partnership Days” is to initiate a discussion on the stability of European Neighbourhood Policy as well as the importance of economic dimension of the Eastern Partnership and challenges for the future in this area, and also to promote partnerships between self-government units involved in this initiative. This promotion covers e.g. implementing common projects and creating new ones.  

POLSKI

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, będący wspólnym przedstawicielstwem pięciu województw Polski Wschodniej, od kilku ostatnich lat jest jednym z głównych aktorów na poziomie międzyregionalnym w zakresie działań związanych z promowaniem idei Partnerstwa Wschodniego oraz gospodarzem i organizatorem wielu spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tą inicjatywą.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli kontynuuje działania w tym zakresie organizując w dniach 8 – 10 listopada 2016 r. w Brukseli po raz trzeci „Dni Partnerstwa Wschodniego”, w ramach, których odbędzie się szereg wydarzeń o charakterze politycznym, społecznym i artystycznym.

Celem organizowanych „III Dni Partnerstwa Wschodniego” jest zainicjowanie szeroko rozpowszechnionej dyskusji na stabilności europejskiej polityki sąsiedztwa ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru gospodarczego i wyzwań na przyszłość w tym obszarze oraz promowanie współpracy samorządów z krajami objętymi inicjatywą, m.in. poprzez wdrażanie wspólnych projektów i tworzenie nowych inicjatyw w tym zakresie.

 

ENGLISH

Tuesday, November 8

10:00 - 13:00  Conference: "Stability of the European Neighbourhood Policy"
Venue: Committee of the Regions, Rue Belliard 99-101, 1004 Bruxelles

14:00 – 16:00  Debate on cooperation in the framework of the program "Together with Ukraine," - humanitarian and development aid.
Venue: Committee of the Regions, Rue Belliard 99-101, 1004 Bruxelles

16:00 – 17:00  Opening of an interactive virtual museum of Chernobyl
Venue: Embassy of Ukraine in the Kingdom of Belgium,  Av. A.Lancaster 30-32, 1180 Bruxelles

19:00 – 20:00 Concert - BAŁDYCH/ROSZKOWSKI/DYS/ROSZKOWSKI – “TENSIONS”
Venue: former building of the Polish Embassy, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles

20:00 – 21:00 Exhibition of the final work on the figure of the legendary Slavic creature.
Venue: former building of the Polish Embassy, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles

Wednesday, November 9

10:00 – 12:30  Workshop "Eastern Partnership - Key mechanisms to support regional development. European dimension.
Venue: The East Poland House in Brussels, Avenue de Tervueren 48, 1040 Brussels

15:00 – 17:30  Debate on civic activism and democratic values in Eastern Partnership countries
Venue: former building of the Polish Embassy, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles

17:30 – 18:30  Exhibition of the final work on the figure of the legendary Slavic creature.
Venue: former building of the Polish Embassy, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles

19:00 – 22:00  Discussion and festival of short films ŻUBROFFKA ON TOUR: Window to the east.
Venue: Cinema Aventure, Rue des Fripiers 57, 1000 Bruxelles

Thursday, November 10

19:00 – 21:30  Screening of the film “Joan and the voices” and discussion moderated by Grażyna Plebanek with Armine Anda
Venue: Cinema Aventure, Rue des Fripiers 57, 1000 Bruxelles

POLSKI

Wtorek, 8 listopada

10:00 – 13:00 Konferencja: “Stabilność europejskiej polityki sąsiedztwa”
Miejsce: Komitet Regionów, Rue Belliard 99-101, 1004 Bruxelles

14:00 – 16:00 Debata na temat współpracy w ramach programu "Razem z Ukrainą" - pomoc humanitarna i rozwojowa.
Miejsce: Komitet Regionów, Rue Belliard 99-101, 1004 Bruxelles

16:00 – 17:00 Otwarcie interaktywnego wirtualnego muzeum Czarnobyla.
Miejsce: Ambasada Ukrainy w Królestwie Belgii, Av. A.Lancaster 30-32, 1180 Bruxelles

19:00 – 20:00 Koncert - BAŁDYCH/ROSZKOWSKI/DYS/ROSZKOWSKI – “TENSIONS”
Miejsce: Dawny budynek Ambasady RP w Królestwie Belgii, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles

20:00 - 21:00 Pokaz finałowych prac na rysunek legendarnego słowiańskiego stwora.
Miejsce: Dawny budynek Ambasady RP w Królestwie Belgii, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles

Środa, 9 listopada

10:00 – 12:00 Warsztaty "Partnerstwo Wschodnie. Główne mechanizmy wsparcia dla rozwoju regionalnego. Wymiar europejski"
Miejsce: Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Avenue de Tervueren 48, 1040 Brussels

15:00 – 17:30 Debata "Działalność społeczna i wartości demokratyczne w krajach Partnerstwa Wschodniego"
Miejsce: Dawny budynek Ambasady RP w Królestwie Belgii, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles

17:30 – 18:30 Pokaz finałowych prac na rysunek legendarnego słowiańskiego stwora.
Miejsce: Dawny budynek Ambasady RP w Królestwie Belgi, Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles

19:00 – 22:00 Festiwal filmów krótkometrażowych ŻUBROFFKA ON TOUR: Okno na wschód.
Miejsce: Cinema Aventure, Rue des Fripiers 57, 1000 Bruxelles

Czwartek, 10 listopada

19:00 – 21:30 Projekcja filmu "Joanna i głosy" i dyskusja moderowana przez Grażynę Plebanek z Armiñe Abrahamyan
Miejsce: Cinema Aventure, Rue des Fripiers 57, 1000 Bruxelles

 

  ENGLISH

The event is organized in cooperation with:
The East Poland House in Brussels
Permanent Representation of the Polish Republic to the European Union,
The Embassy of the Republic of Poland to the Kingdom of Belgium,,
European Endowment for Democracy,
Bialystok Cultural Centre,
Foundation Nowy Staw - European Meeting,
Foundation Open Dialogue
Foundation ART-SOS

POLSKI

Organizatorzy:
Dom Polski Wschodniej w Brukseli
Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej,
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii,
Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji,
Białostocki Ośrodek Kultury,
Fundacja Nowy Staw - Europejski Dom Spotkań,
Fundacja Otwarty Dialog
Fundacja ART-SOS

Rejestracja na to wydarzenie została zamknięta 07 listopada 2016 o godzinie 00:00


WSTECZ

copyright © by Dom Polski Wschodniej w Brukseli
All rigths reserved

Projekt i wykonanie Artneo.pl Artneo